Laine Skopiņa

zvērināta advokāte

Par mani

Laine Skopiņa, individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.
Kopš 1995. gada, darbojoties lielākajos advokātu birojos Latvijā, esmu ieguvusi ievērojamu pieredzi klientu pārstāvībā darījumos un komersantu juridiskajā apkalpošanā. Galvenokārt specializējos komercdarījumos un nekustamo īpašumu darījumos, komerctiesībās, darba tiesībās, kā arī uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā.
Sniedzu konsultācijas, sagatavoju darījumus, piedalos pārrunās, izstrādāju juridiskos dokumentus un pārstāvu klientus tiesās.
Pārvaldu latviešu, angļu un krievu valodu.

Uzzināt vairāk 

Specializācija

Nekustamā īpašuma tiesības

Sniedzu juridisko atbalstu klientiem jebkāda veida darījumos ar nekustamo īpašumu, konsultējot jautājumos par nekustamā īpašuma iegādi, pārdošanu, nomu, īri, ieķīlāšanu un sadali, attīstīšanas projektiem, sagatavojot visus tam nepieciešamos juridiskos dokumentus. Palīdzu dažādu līgumu izstrādē un saskaņošanā (dāvinājuma, pirkuma, nomas, īres, hipotēkas, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, u.c. līgumi).

Komerctiesības

Konsultēju klientus komerctiesību jautājumos. Sagatavoju visus nepieciešamos dokumentus jauna uzņēmuma dibināšanai, dažādu izmaiņu reģistrācijai, komersantu reorganizācijai, restrukturizācijai un likvidācijai. Veicu sabiedrību juridisko pārbaudi (legal due diligence), palīdzu risināt konfliktsituācijas komerctiesību jomā, konsultēju uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā. Sniedzu atbalstu uzņēmumiem jautājumos, kas skar ikdienas komercdarbību un komercdarījumus.

Darba tiesības

Konsultēju klientus par darba tiesiskajām attiecībām, darba devēja un darba ņēmēja tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Izstrādāju darba līgumus, konfidencialitātes un nekonkurēšanas līgumus, iekšējās darba kārtības noteikumus un citus personāla vadības dokumentus. Pārstāvu klientus individuālajos un kolektīvajos darba strīdos.

Pārstāvība tiesā

Konsultēju strīdu risināšanā un pārstāvu klientus tiesas procesos visās tiesu instancēs civiltiesiskos strīdos un administratīvajā procesā. Galvenās jomas, kurās pārstāvu savus klientus tiesā, ir nekustamā īpašuma tiesību, darba tiesību un komerctiesību strīdi.

Mana pieredze

Man ir vairāk nekā divdesmit piecu gadu prakse klientu juridiskā apkalpošanā. Specializējos juridiskās palīdzības sniegšanā uzņēmumiem un komersantiem, nodrošinot ikdienas juridisko atbalstu.
1990. gadā absolvēju Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
1991. gadā absolvēju Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.
Kopš 1997. gada esmu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre.
Kopš 2018. gada esmu individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.
Vairākus gadus esmu aktīvi darbojusies Starptautiskās Juristu Asociācijas (International Bar Association) Nekustamā īpašuma komitejā.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un praksi darbā ar klientiem, kā arī saprotot viņu vajadzības pēc augstas kvalitātes juridiskās palīdzības un personiskas attieksmes, esmu izvēlējusies praktizēt individuāli un tieši, sniedzot klientiem nepieciešamo juridisko palīdzību savās specializācijas jomās, nodrošinot godīgu un ētisku attieksmi.
Augstākais mana darba novērtējums ir klientu lojalitāte. Pazīstot un pārzinot klientu biznesu, profesionāli augot kopā ar klientiem, spēju piedāvāt labākos risinājumus. Praksē cenšos attaisnot klientu uzticību un izdarīt maksimāli iespējamo savā jomā, lai klients sasniegtu vēlamo rezultātu. Tas, ko varu piedāvāt klientiem, ir pieredzē balstīta profesionalitāte.